Glushilka.com.ua
Default welcome msg!

График работы

с 9.00 до 18.00, Вс - выходной

Внимание! Только

для законного использования

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наш адрес электронной почты

‎+38(095)824-38-20

‎‎+38(068)810-17-43

Для посетителей

Информация для пользователей (посетителей) сайта glushilka.com.ua

 1. Владелец сайта является владельцем домена и администратором сайта www.glushilka.com.ua (в дальнейшем - Сайт).
 2. Владелец сайта осуществляет свою деятельность по организации, поддержанию и администрированию Сайта в рамках действующего законодательства Украины.
 3. Владелец не разглашает информацию о пользователях Сайта, в том числе покупателей товаров, приобретенных с помощью Сайта.
 4. Сайт является доской объявлений партнеров Владельца сайта. Информация о товарах, их описании и комплектация предоставляется продавцом товара Владельцу сайта для следующего ее размещения на сайте. Владелец сайта не осуществляет продажу, дарение, передачу в наем или любое другое использование товаров, размещенных на Сайте. Владелец сайта не получает оплату за товар - оплату за товар получает продавец (поставщик) товара.
 5. Владелец сайта передает информацию относительно акцепта товара покупателем продавцу (поставщику) товара для дальнейшей организации доставки товара. Поставка товара осуществляется курьером продавца товара или курьером Владельца сайта по дополнительной договоренности за дополнительную оплату.
 6. Владелец сайта может предоставлять пользователям Сайта консультации о товарах в рамках инструкций и правил эксплуатации товара, предоставленных продавцами таких товаров.
 7. Владелец сайта не получает никаких доходов от продажи товаров, Владелец сайта получает доход от развития Сайта, в том числе от рекламы.
 8. Все разрешения, лицензии, сертификаты, гарантии, информацию о товаре и т.п. получаются, оформляются и поддерживаются производителем или продавцом (поставщиком) такого товара. Все обращения, заявления, жалобы, претензии и т.п. по поводу разрешений, лицензий, сертификатов, гарантий, информации о товаре и т.п. должны присылаться исключительно производителю или продавцу товара, или центрам гарантийного обслуживания.
 9. Владелец сайта не несет ответственность за качество, количество, комплектность, ассортимент, гарантийное обслуживание товара, приобретенного с помощью Сайта, а также за наличие разрешений, лицензий, сертификатов, гарантий, информации о товаре, других документов и/или информации по товар.
 10. Все претензии относительно качества, количества, комплектности и ассортимента товара, приобретенного с помощью Сайта, могут быть предъявленные продавцу такого товара, его производителю или центрам гарантийного обслуживания.
 11. По информации предоставленной продавцами (поставщиками) товаров, товары представленные на сайте не являются зарегистрированными торговыми марками (промышленными образцами) и на них не распространяется защита авторских и других смежных прав.
 12. Товар, представленный на страницах Сайта, может быть использован для собственных, бытовых потребностей пользователей (покупателей), исключительно для сохранности конфиденциальной информации физических и/или юридических лиц, для законной защиты прав, свобод и законных интересов физических и/или юридических лиц, в том числе для сбора, хранения, защиты информации физических и/или юридических лиц в ходе их профессиональной, хозяйственной, личной деятельности.
 13. Владелец сайта напоминает: 

Стаття 31 Конституции Украины. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Стаття 32. Конституции Украины. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.
Стаття 34. Конституции Украины. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Статья 302 Гражданского кодекса Украины.
Физический лицо имеет право свободно собирать, сохранять, использовать и распространять информацию.
Сбор, хранение, использование и распространение информации о личной жизни физический лица без ее согласия не допускаются, кроме случаев, определенных законом, и лишь в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. 
Статья 307 Гражданского кодекса Украины.
Физический лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку лишь по ее согласию. Согласие лица на снятие еге на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собрании, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.
Физический лицо, которое согласилось на снятие ее на фото-, кино-, теле- или видеопленку, может требовать прекращения их публичного показа в той части, которая касается его личной жизни. Расходы, связанные с демонтажем или записью, возмещаются этим физический лицом.
Снятие физический лица на фото-, кино-, теле- или видеопленку, в том числе тайное, без согласия лица может проводиться лишь в случаях, установленных законом. 
Статья 9 Закона Украины «Об информации».
Все граждане Украины, юридические лица и государственные органы имеют право на информацию, которая предусматривает возможность свободного получения, использование, распространение и хранение ведомостей, необходимых им для реализации ими своих прав, свобод и законных интересов, осуществление задач и функций.
Реализация права на информацию гражданами, юридическими лицами и государством не должна нарушать общественные, политические, экономические, социальные, духовные, экологические и другие права, свободы и законные интересы других граждан, права и интересы юридических лиц.

Выдержка из Гражданского Кодекса, где можно найти правовую основу коммерческой тайны (Закон Украины):

Статья 506. Имущественные права интеллектуальной собственности на коммерческую тайну

 1. Имущественными правами интеллектуальной собственности на коммерческую тайну являются:
  • право на использование коммерческой тайны;
  • исключительное право разрешать использование коммерческой тайны;
  • исключительное право препятствовать неправомерному разглашению, сбору или использованию коммерческой тайны;
  • другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.
 1. Использование товаров, приобретенных с помощью Сайта, допустимо исключительно с целью, в способ и в порядке, которые не противоречат действующему законодательству Украины, в частности, для обеспечения полного дистанционного надзора за малолетним ребенком, охраны частной собственности, борьбу с домашними вредителями, накопление и сохранение собственной информации, использование товаров в других бытовых нуждах и т.п..
 2. Лицо, которое приобретает с помощью Сайта товар, этим самим принимает на себя обязательства использовать его исключительно с целью, в способ и в порядке, которые не противоречат действующему законодательству Украины.
 3. Владелец сайта не несет ответственность за цель, способ и порядок использования товара, приобретенного с помощью Сайта.
 4. Ответственность за цель, способ и порядок использования товара, приобретенного с помощью Сайта, несет исключительно собственник и/или владелец и/или пользователь такого приобретенного товара.
 5. Владелец сайта не разглашает информацию о продавцах товаров, за исключением случаев, когда предоставление такой информация предусмотрена законодательством. Владелец сайта ограничен в возможности открытого разглашения информации о поставщиках (продавцах) товаров представленных на сайте соглашениями о конфиденциальности.
 6. Осуществляя просмотр страниц Сайта, ведя переговоры с продавцами Товара и/или Владельцем сайта, приобретая с помощью Сайта товар, пользователь Сайта этим самим удостоверяет свое ознакомление с этой информацию, соглашается с ней и обязуется ее придерживаться, а так же придерживаться норм действующего законодательства Украины.
 7. Любые переговоры с Владельцем сайта осуществляются с помощью электронного адреса Владельца сайта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
 8. Владелец сайта может в любое время в одностороннем порядке изменять информацию для пользователей (посетителей) сайта, размещая ее на этой странице по адресу: http://glushilka.com.ua/info.html
 9. При ведении переговоров и при решении споров применяется Информация для потребителей в редакции, которая действует на дату ведения таких переговоров или решение споров.
Создано: 07.10.2016 Автор: Андрей Миронов Категория: Uncategorised

Оплата

1) Для товара "в наличии" (обозначен в магазине оранжевым кружочком).
Наложенный платеж (оплата при получении).
Все расходы на доставку Вашего заказа и перевод платежа мы берем на себя

2) Для товара "под заказ"
Предоплата 50% или 100% по договоренности.
Более подробно с деталями Вы можете ознакомится на страничке доставки и гарантии.
Предоплата:  
1) Кредитная карта
2) Наличный
3) Безналичный расчет

Как только оплата поступает на наш расчетный счет (как правило деньги поступают на счет на следующий день) заказ передается в службу доставки. Просьба после совершения оплаты информировать менеджеров. 

Надеемся, информация была полезна для Вас. Обязательно посетите наш магазин.

Создано: 06.10.2016 Автор: Андрей Миронов Категория: Uncategorised

О нас

Наши преимущества:

 • Превосходное качество

Наша команда гарантирует, что все, находящееся на нашем складе, соответствует самым высоким стандартам качества. Мы проверяем все товары, прежде чем они ставятся на полки склада и отправляются нашим партнерам и покупателям. 

 • Быстрая доставка

Товары которые находятся в Украине "в наличии" отправляются курьерской службой "Новая Почта" день-в-день до склада указанного при заказе.
Доставка товаров  "под заказ" осуществляется авиапочтой, сроки доставки с момента оплаты составляют всего 7-10 календарных дней.

 • Лучшие цены

Нет минимального ограничения на количество товаров. Оптовые скидки начинаются уже с 2 единиц товара. Скидки автоматически применяются ко всем счетам. Каждую неделю цены корректируются.

 • Удобство

Заказ он-лайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Безопасные платежи по кредитной карте и по безналичному расчету. Наш технический персонал и дизайнеры сохраняют веб-сайт быстрым и удобным. Мы всегда добавляем необходимые опции и улучшаем удобство и простоту использования сайта благодаря обратной связи с нашими партнерами и покупателями.

 • Качественная поддержка

Благодаря наличию фактически круглосуточной поддержки Мы всегда можем выслушать ваши пожелания и помочь Вам. Быстрый ответ 24/7 по любым контактным данным гарантирован. 

Надеемся, информация была полезна для Вас. Обязательно посетите наш магазин.

Создано: 06.10.2016 Автор: Андрей Миронов Категория: Uncategorised

Доставка и гарантия

Доставка
Для товара "в наличии" (обозначен в магазине оранжевым кружочком).
Отправка осуществляется день-в-день, до склада курьерской службы "Новая почта" указанного при заказе, наложенным платежом (оплата при получении) все расходы на доставку Вашего заказа и отправку платежа мы берем на себя.
Для товара "под заказ"
Доставка в Украину осуществляется международной авиапочтой почтой, и далее по стране курьерской службой "Новая Почта", срок доставки 7-10 дней с момента оплаты, доставка бесплатная! Оплатить заказ можно любым удобным способом, указанным в разделе "Оплата", размер предоплаты 50% или 100% по договоренности.

Гарантийные обязательства, возврат и возмещение
Мы предлагаем только самую качественная продукцию от лучших профессиональных производителей Украины,Китая,Тайваня и Гонконга. Качество гарантируется. Все продукты, поступающие на наш склад, проверяются на безупречный внешний вид, комплектацию и правильное функционирование. Мы проверяем все заказы, прежде чем отправляем их нашим партнерам и покупателям.

Мы одна из тех компаний, которые заботятся о долгосрочных партнерских отношениях с нашими клиентами. Мы сделаем все от нас зависящее для решения Ваших запросов быстро и удобно. 
Все наши продукты имеют 12-месячную гарантию

 • Менее 1% всей отгруженной продукции было возвращено по гарантии.
 • В очень редких случаях когда есть дефект, который делает устройство непригодным для пользования, мы принимаем товары назад в течение 12 месяцев после отгрузки со склада. Когда мы получаем товар обратно мы ремонтируем его, или предлагаем замену.
 • Если у Вас возникли любые проблемы с продуктом, купленным в нашем магазине, свяжитесь с нами - мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь Вам. Любой возврат должен быть обсужден со службой поддержки заранее, для того чтобы он был отправлен с правильными документами.
 • В случае возвращения товаров, Вы оплачиваете доставку продукции на склад "Новой почта" для товаров "в наличии" и доставку в Китай или Тайвань для товаров "под заказ", и эта плата не может быть компенсирована.

Мы обеспечиваем полное сервисное обслуживание наших клиентов.

Создано: 06.10.2016 Автор: Андрей Миронов Категория: Uncategorised

Контактная информация

Гарантия, доставка

*Для товара "в наличии" (обозначен в магазине оранжевой меткой).
Доставка до склада курьерской службы "Новая почта" наложенным платежом.
*
Для товара "под заказ"
Доставка осуществляется международной почтой, срок доставки 7-14 дней, доставка бесплатная! Оплатить заказ можно любым удобным способом, указанным в разделе "Оплата", размер предоплаты 50%!
Мы обеспечиваем полное сервисное обслуживание наших клиентов после продажи. Гарантия на все товары 12 месяцев от производителя.  

+38(095)824-38-20
Обратный звонок
История(0)
Сравнение(0)
0
+38(095)824-38-20
+38(068)810-17-43
Режим работы
9:00 - 19:00


Укажите Ваше Имя Отчество и телефон.
Наш менеджер свяжется с Вами в самое ближайшее время.
Чтобы ответить на Ваши вопросы и уточнить детали для осуществления сделки и поставки продукции нашего магазина.
Вы еще не просматривали товары
Вы еще ничего не добавили в сравнение
Вы еще ничего не добавили в корзину